Send inn stoff Abonner Kontakt/Om oss
 


Fri Flukt er et medlemsblad for piloter tilknyttet Hang- og Paragliderseksjonen i Norges Luftsportsforbund, og kommer ut med 4 nummer i året.

I tillegg driver Friflukt med webpublisering av materiale som ikke kom på trykk.

For annonsering se her.

Hvis du kunne tenke deg å abonnere på bladet, trykk på linken "Abonner" over.

 


Husk deadline for innsending av stoff!

Neste deadline er: 5. november!Send inn stoff!

Vi oppfordrer deg til å være med på å prege bladet vårt! Vi trenger alltid gode bilder og god tekst.

Send inn ditt bidrag på e-post til:

Les også mer om innsendelse av stoff på "Send inn stoff" linken over.

 

 


Friflukt

Siste utgave:
Nr.1 - 2008

Du kan laste ned
tidligere utgaver av
FriFlukt som PDF her!

Nr. 4 - 2007

Nr. 3 - 2007

Nr. 2 - 2007

Nr. 4 - 2006

Nr. 3 - 2006

Nr. 2 - 2006

Nr. 1 - 2006